Doelstelling

Los Colombianos streeft ernaar om Colombia een stukje dichterbij te brengen en een ieder die geïnteresseerd is, deelgenoot te maken van het Colombia gevoel. Dit wil Los Colombianos bereiken door het organiseren van verschillende activiteiten voor jong en oud, maar ook door middel van een stukje cultuuroverdracht in de vorm van lezingen, workshops en thema bijeenkomsten.
De ontmoeting  tussen geadopteerde Colombianen uit het hele land staat hierbij centraal. Waarbij gezelligheid en laagdrempeligheid voorop staan.

Daarnaast zet Los Colombianos zich in voor goede doelen die met Colombia te maken hebben en hechten wij er veel waarde aan om Colombia positief te belichten.

Los Colombianos is voor alle leeftijden en voor iedereen die passie heeft voor Colombia!